The latest activities from our organization !

ПОВИК ЗА ОБУКА во рамките на проектот Innovimentor

Во рамките на проектот Innovimentor од програмата INTERREG Balkan-Mediterranean партнерството спроведува онлајн обука на чинители во туризмот со цел подобрување на нивното знаење за креирање на нов модел на креативен туризам. Програмата за обука ќе обезбеди вештини потребни во туристичкиот бизнис за поголема компетентност на брзорастечкиот пазар земајќи ја предвид потребата за интензивно прилагодување и пристап до информации во реално време. По завршувањето на обуката учесниците ќе се здобијат со ЕУ сертификат.


Е-курсот има времетраење од 20 недели и нуди на учесниците 4 модули
1. Управување со наследството;
2. Планирање на туризмот;
3. Културна комуникација;
4. Брендирање на дестинација


Програмата на онлајн курсот можете да ја разгледате на линкот 

https://www.facebook.com/abat.balkania/photos/pcb.10162911712990641/10162911613675641/?type=3&theater


Сите заинтересирани да се пријават на: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или на фб https://www.facebook.com/abat.balkania/

Call for the Nature-and Rural Tourism Guide training

 Balkania will organise a free training in Skopje from 11-15 March 2019 (2nd training under the ECVET ENS 2 project)...

Read more ...

IPA II project "Backing Regional tourism potential"

The project “Backing Regional tourism potential” is implemented within the Cross-Border Cooperation Programme Kosovo - former Yugoslav Republic of Macedonia under IPA II 2014 - 2020.

Read more ...

Interreg project "INNOViMENTOR"

 INNOViMENTOR:"Generating SME product and process innovation with a new tourism mobility model, stakeholder alliances and skills alliances to facilitate the market uptake of local enterprises in remote and sparsely populated areas." 

Read more ...

Бугарија интензивно го гради патот до граничниот премин „Клепало“

Од бугарска страна, од кај градот Струмјани, започна интензивно да се гради патот до граничниот премин Клепало на македонско-бугарската граница...

Read more ...

Balkania won a grant for Erasmus+ KA2 VET project

We are pleased to inform our collaborators and friends that the National Agency for Education Programmes and  Mobility approved a grant to BALKANIA for the project...

Read more ...