ПОВИК ЗА ОБУКА во рамките на проектот Innovimentor

Во рамките на проектот Innovimentor од програмата INTERREG Balkan-Mediterranean партнерството спроведува онлајн обука на чинители во туризмот со цел подобрување на нивното знаење за креирање на нов модел на креативен туризам. Програмата за обука ќе обезбеди вештини потребни во туристичкиот бизнис за поголема компетентност на брзорастечкиот пазар земајќи ја предвид потребата за интензивно прилагодување и пристап до информации во реално време. По завршувањето на обуката учесниците ќе се здобијат со ЕУ сертификат.


Е-курсот има времетраење од 20 недели и нуди на учесниците 4 модули
1. Управување со наследството;
2. Планирање на туризмот;
3. Културна комуникација;
4. Брендирање на дестинација


Програмата на онлајн курсот можете да ја разгледате на линкот 

https://www.facebook.com/abat.balkania/photos/pcb.10162911712990641/10162911613675641/?type=3&theater


Сите заинтересирани да се пријават на: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или на фб https://www.facebook.com/abat.balkania/