Повик за учество на обука за млади претприемачи

А.Б.А.Т. БАЛКАНИА  Скопје 
Организираа  учество на  обука  во Кранево  Бугарија за млади предприемачи .

Повик за учество на обука за млади 18-25 години

Задоволство ни е да ве информираме дека БАЛКАНИА – Балканската Асоцијација за Алтернативен Туризам е партнер/учесници на Евроскиот проект од програмата ЕРАЗМУС +“YOUth CREAtive Tourism Environment – YOU CREATE” одобрен од Националната агенција на Бугарија.